Державне регулювання економіки: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2006 | Видавець: Київ: Знання | Кількість сторінок: 435

Розділ 3. ДЕРЖАВНЕ ПРОГРАМУВАННЯ

Ключові поняття і терміни:

програмування, види програм, комплексні цільові програми, елементи програм, джерела фінансування програм, організація розробки цільових комплексних програм, ефективність програм.

Після вивчення теми студенти повинні

знати: суть державного програмування в системі регулювання економіки; класифікацію програм за ознаками; процедуру розробки цільових комплексних програм, їх відмінність від інших державних програм; критерії та показники ефективності програм; джерела фінансування програм.

вміти: оцінити ефективність та визначити доцільність прийнятих державних програм; визначати сферу застосування програмування як форми державного впливу на економіку.