Державне регулювання економіки: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2006 | Видавець: Київ: Знання | Кількість сторінок: 435

Розділ 4. МАКРОЕКОНОМІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

Ключові поняття і терміни:

макроекономічне планування, план, планові показники, директивне планування, індикативне планування, стратегічне планування, тактичне планування, завдання планування, функції планування, форми планування, методологія, принципи, структура планів, методи планування, метод системного аналізу, балансовий метод, нормативний метод, економіко-математичні методи.

Після вивчення теми студенти повинні

знати: суть та необхідність макроекономічного планування, його місце в системі регулювання економіки; типи і види планів; структуру індикативного плану; методи планування, систему планових показників; організацію планування.

вміти: аналізувати плани економічного і соціального розвитку країни (регіону), застосовувати найпростіші методи розробки індикативних планів.