Державне регулювання економіки: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2006 | Видавець: Київ: Знання | Кількість сторінок: 435

4.4. Формування індикативного плану

Процес індикативного планування охоплює всі рівні народного господарства - від первинних (підприємств) до загальнодержавних структур. Саме тому виділяють такі рівні планової роботи: народногосподарський, який відображає соціально-економічний розвиток України; галузевий, що охоплює формування планів розвитку окремих галузей; регіональний передбачає розроблення плану економічного і соціального розвитку окремої території (області); первинний відображає зміст планово-економічної діяльності на підприємстві.

Розроблення народногосподарського індикативного плану включає дві стадії:

 1. Визначення планових намірів уряду та інформування всіх ланок виконавчої влади про такі наміри, форми плану пропозицій щодо їхньої участі у виконанні державного плану.
 2. Підготовка підприємствами, міністерствами та регіональними органами проекту плану та бюджету, взаємоузгодження їхніх показників та формування планів економічного і соціального розвитку України та регіонів.

Зміст кожної стадії державного планування характеризується такими етапами:

1.Аналізом і прогнозом кон´юнктури ринку.

2.Розробленням концепції та методичних рекомендацій до складання плану.

3.Розробленням планових намірів уряду та інформуванням про них органів галузевого та регіонального управління, форми плану та пропозиції щодо їх участі у виконанні плану.

4. Розподілом і обґрунтуванням завдань та інформуванням підприємств про пропозиції міністерств і відомств.

5. Підготовкою та інформуванням підприємств про завдання територіальних органів.

6. Прийняттям підприємствами планових рекомендацій.

7. Складанням проекту плану на підприємствах і узгодженням деяких показників у територіальних та вищих органах.

  8. Формуванням плану в міністерствах і відомствах та узгодженням планових завдань з Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України.

  9. Формуванням плану в областях і узгодженням з Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України.

  10. Формуванням державного плану економічного і соціального розвитку України.

  Початковим пунктом розробки плану є нормативні розрахунки показників кінцевого споживання населенням матеріальних благ і послуг. З допомогою макроекономічних моделей здійснюється перевірка можливостей економіки щодо забезпечення таких завдань.

  Якщо показники народногосподарського балансу та інші економічні розрахунки свідчитимуть, що забезпечити високий рівень кінцевого споживання неможливо, то здійснюється перехід до показників нижчого рівня.

  Логічна схема розробки показників індикативного плану розвитку економіки країни зображена на рис. 10.

   10

  Рис.10. Логічна схема державного індикативного планування

   Проект державного плану економічного і соціального розвитку повинен мати декілька розрахункових варіантів розвитку національної економіки залежно від напрямів державної економічної політики.

  Варіант проекту плану після його розгляду у відповідних департаментах та відділах Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України передається до Кабінету Міністрів України, а потім - на затвердження до Верховної Ради України.

  Упродовж року можуть коригуватися показники плану залежно від загальної економічної ситуації, запровадження додаткових заходів та інших змін у зовнішньому середовищі.

  Координацію роботи щодо розробки державного плану, вироблення методики його формування, інформування всіх ланок виконавчої влади, зацікавлених міністерств і відомств покладено на Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України.

  Для розробки планів економічного і соціального розвитку регіону (області) використовують схеми розвитку і розміщення продуктивних сил, схеми охорони навколишнього середовища, інформацію від міністерств і відомств, документацію державних підприємств регіону.

  Державні підприємства та організації надають місцевим органам влади основні показники плану:

  1. Виробництва промислової продукції у вартісному та натуральному вираженні.
  2. Обсягів будівельно-монтажних робіт.
  3. Введення в дію виробничих, природоохоронних потужностей та об´єктів соціальної інфраструктури.
  4. Капітальних вкладень.
  5. Перевезень вантажів і пасажирів.
  6. Праці й кадрів, соціального забезпечення населення.
  7. Лісового господарства.
  8. Споживання основних видів матеріалів і палива.

  Місцеві органи влади вивчають і розробляють пропозиції щодо уточнення проектів плану стосовно регіональних позицій. Насамперед це стосується соціально-культурних заходів, раціонального використання природних ресурсів, розвитку інфраструктури.

  Показники плану економічного і соціального розвитку регіону групуються за такими розділами:

  —основні показники економічного розвитку;

  —зведений план заходів соціального розвитку;

  —план розвитку промисловості;

  —розвиток агропромислового комплексу;

  —капітальне будівництво;

  —інфраструктура;

  —трудові ресурси;

  —охорона природи і раціональне використання природних ресурсів;

  —рівень розвитку та економічна ефективність.

  У плануванні розвитку регіонів широко використовуються цільові комплексні програми як частина плану.