Державне регулювання економіки: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2006 | Видавець: Київ: Знання | Кількість сторінок: 435

Розділ 5. СИСТЕМА МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В РЕГУЛЮВАННІ ЕКОНОМІКИ

Ключові поняття і терміни: система національних рахунків, внутрішній валовий продукт, валовий національний продукт, національний дохід, номінальний, реальний, природний внутрішній валовий продукт, кінцеві та проміжні товари, методи обчислення показників, чистий експорт, індекс цін, дефлятор, темпи економічного зростання, економічний розвиток.

Після вивчення теми студенти повинні

знати: існуючу систему національних рахунків, методику визначення макроекономічних показників, тенденції зміни макроекономічних показників, фактори економічного зростання, відмінність економічного зростання та економічного розвитку.

вміти: здійснювати розрахунки макроекономічних показників; проводити аналіз та оцінку макроекономічних показників; визначати вплив різних факторів на економічний розвиток країни.