Державне регулювання економіки: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2006 | Видавець: Київ: Знання | Кількість сторінок: 435

Розділ 6. КОН´ЮНКТУРНА, СТРУКТУРНА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

Ключові поняття і терміни:

економічний цикл, фази циклу, антициклічна політика, екстернальна та інтернальна теорії, кон´юнктура, економічна кон´юнктура, фактори кон´юнктури, кон´юнктурна політика, мультиплікатори, структура економіки, структурна політика, пріоритетні галузі, програма структурних перетворень, міжгалузевий баланс виробництва і розподілу продукції, інвестиції, інвестиційна діяльність, амортизаційна політика.

Після вивчення теми студенти повинні

знати: характеристику сучасних ділових циклів, причини виникнення економічних криз, шляхи їх подолання, фактори економічної кон´юнктури, механізми регулювання кон´юнктури, критерії визначення пріоритетних галузей, пріоритетні галузі, механізм структурної перебудови економіки, застосування міжгалузевого балансу, основні напрями регулювання інвестиційної діяльності, показники економічної ефективності інвестицій.

вміти: визначати фазу, в якій перебуває національна економіка; визначати та оцінювати структуру економіки; дати оцінку стану структурних перетворень; дати оцінку стану інвестиційної діяльності; визначати ефективність інвестиційних проектів.