Державне регулювання економіки: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2006 | Видавець: Київ: Знання | Кількість сторінок: 435

Розділ 9. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Ключові поняття і терміни:

соціальне ринкове господарство, соціальна політика, доходи населення, перерозподіл доходів, соціальні стандарти, рівень життя населення, прожитковий мінімум, мінімальний споживчий бюджет, споживчий кошик, межа малозабезпеченості, соціальний захист, соціальне страхування, соціальна інфраструктура.

Після вивчення теми студенти повинні

знати: суть, значення соціальної політики держави та напрями її реформування, стан соціального розвитку в Україні, відмінності в моделях соціальної політики, механізм соціального захисту населення, засоби регулювання доходів населення, показники рівня життя населення та засоби його регулювання, систему показників соціального розвитку країни, завдання розвитку галузей соціальної інфраструктури.

вміти: оцінити стан і визначити проблеми соціального розвитку країни; складати баланси грошових доходів і видатків населення; розраховувати вартість мінімального споживчого кошика; формувати пропозиції щодо вдосконалення соціального розвитку країни.