Державне регулювання економіки: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2006 | Видавець: Київ: Знання | Кількість сторінок: 435

Розділ 12. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ключові поняття, і терміни:

зовнішньоекономічна діяльність, державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності, зовнішня торгівля, експорт, імпорт, національний режим, режим найбільшого сприяння, спеціальний режим, зовнішньоекономічна політика, тарифне регулювання, нетарифне регулювання, валютно-кредитне регулювання, квотування, ліцензування, протекціонізм, фритредерство, мито, демпінг, ембарго, міжнародні інвестиційні процеси, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, інвестиційний ризик, страхування ризику, міжнародний кредит, міжнародний фінансовий ринок, міжнародний валютний ринок, міжнародний ринок акцій, міжнародний ринок позичкового капіталу, депозитарні розписки, єврооблігації, іноземні облігації, платіжний баланс, баланс товарів і послуг, торговельний баланс.

Після вивчення теми студенти повинні

знати: суть та види зовнішньоекономічної діяльності, її цілі, принципи здійснення та регулювання, функції суб´єктів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, характеристику основних інструментів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, суть та засоби регулювання зовнішньої торгівлі, міжнародних інвестиційних процесів, призначення та структуру платіжного балансу. вміти: дати оцінку зовнішньоекономічній політиці держави, обґрунтовувати заходи щодо підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності.