Державне регулювання економіки: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2006 | Видавець: Київ: Знання | Кількість сторінок: 435

Розділ 13. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Ключові поняття і терміни:

промисловість, промислова політика, промислове виробництво, галузі промисловості, міжгалузевий народногосподарський комплекс, номенклатура промислової продукції, конкурентоспроможність промислової продукції, центри зростання індустріальної складової економіки, кластерна модель розвитку промисловості.

Після вивчення теми студенти повинні

знати: завдання галузей промислового виробництва, склад і структуру промисловості, стан і проблеми розвитку; характеристику інструментів державного регулювання промислового виробництва; показники оцінки розвитку промисловості; методику визначення потреб у промисловій продукції; напрями забезпечення якості та конкурентоспроможності промислової продукції.

вміти: дати оцінку сучасному стану промисловості; визначити структуру і динаміку промислового виробництва; застосовувати показники промислового виробництва при визначенні потреб у промисловій продукції.