Державне регулювання економіки: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2006 | Видавець: Київ: Знання | Кількість сторінок: 435

Розділ 16. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ключові поняття і терміни:

природно-ресурсний потенціал, мінеральні ресурси, земельні ресурси, водні ресурси, лісові ресурси, техногенний тип розвитку, сталий розвиток, екологічна безпека, пріоритетні напрями природокористування, екологічна політика, активна і пасивна екологічна політика, екологічний моніторинг, екологічні стандарти, екологічні нормативи, екологічні ліміти, екологічна експертиза, екологічна інспекція, екологічні платежі, екологічні програми, кадастр природних ресурсів.

Після вивчення теми студенти повинні

знати: основні нормативно-правові акти з питань природоохоронної діяльності; склад природних ресурсів країни, характеристику природно-ресурсного потенціалу України; принципи, об´єкти та пріоритети природоохоронної діяльності; важелі державного регулювання природоохоронної діяльності.

вміти: дати оцінку природно-ресурсного потенціалу країни, провести порівняльний аналіз ресурсного потенціалу різних територій, оцінити ефективність окремих важелів регулювання природоохоронної діяльності.