Державне регулювання економіки: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2006 | Видавець: Київ: Знання | Кількість сторінок: 435

16.2. Принципи та об´єкти охорони навколишнього природного середовища

В основі державного регулювання природоохоронної діяльності лежать принципи екологічної безпеки, основними з яких є:

— пріоритетність вимог екологічної безпеки при здійсненні господарської, управлінської та іншої діяльності;

— гарантування державою екологічно безпечного середовища для життя та здоров´я людей;

— запобіжний характер заходів з охорони навколишнього природного середовища;

— забезпечення екологізації матеріального виробництва на основі широкого використання новітніх технологій, відтворення природних ресурсів, комплексного вирішення питань охорони довкілля;

— збереження різноманітності та цілісності природних об´єктів і комплексів;

— науково обґрунтоване узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства, визначення впливу господарської діяльності на довкілля;

— підвищення відповідальності за негативний вплив на навколишнє середовище;

— широке міжнародне співробітництво в питаннях охорони навколишнього природного середовища.

Чинним природоохоронним законодавством передбачені пріоритетні напрями відтворення та раціонального використання природних ресурсів. їх реалізація повинна здійснюватися на національному, регіональному та об´єктному рівнях шляхом постійного й послідовного вирішення поточних і перспективних питань екологічної безпеки, охорони довкілля, розвитку та вдосконалення відповідно до стандартів ЄС законодавчої бази, застосування дієвих економічних інструментів.

До пріоритетних напрямів належать:

— гарантування екологічної безпеки ядерних об´єктів і радіаційного захисту населення та довкілля, мінімізація впливу наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

— поліпшення екологічного стану річок та якості питної води;

— стабілізація і поліпшення екологічної ситуації в містах і промислових центрах Донецько-Придніпровського регіону;

— запобігання забруднення Чорного та Азовського морів, поліпшення їх екологічного стану;

— формування збалансованої системи природокористування та екологізації технологій у промисловості, енергетиці, будівництві, сільському господарстві, на транспорті;

— будівництво нових та реконструкція діючих потужностей очисних каналізаційних споруд;

— підвищення безпеки проживання населення в сейсмонебезпечних районах;

— збереження біологічної та ландшафтної різноманітності, розвиток природно-заповідної справи.

Об´єктами охоронинавколишнього природного середовища є:

— природні ресурси (земля, надра, вода, атмосферне повітря, ліс, тваринний світ тощо);

— ландшафти та інші природні комплекси;

— території та об´єкти природно-заповідного фонду;

— здоров´я і життя людей;

— природне середовище як сукупність природних і природно-соціальних умов і процесів.