Державне регулювання економіки: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2006 | Видавець: Київ: Знання | Кількість сторінок: 435

Розділ 17. ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ В ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВАХ

Ключові поняття і терміни:

класичний капіталізм, державний соціалізм, міжнародна конкуренція, глобалізація, національна економічна безпека, дерегу-лювання, французька система планування, шведська модель соціального регулювання.

Після вивчення теми студенти повинні

знати: механізми державного регулювання економіки в країнах світу з різним рівнем розвитку ринку, особливості та тенденції регулювання ринку в різних країнах.

вміти: застосовувати позитивний зарубіжний досвід для регулювання вітчизняного ринку.