Основи наукових досліджень: Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2002 | Видавець: Львів: Ромус-Поліграф | Кількість сторінок: 128

Вступ

Об´єктивною тенденцією світового розвитку в умовах сьогодення є те, що наука стала провідним фактором прогресу Вирішення економічних та соціальних проблем будь-якої держави, її стратегічний розвиток вимагають, перш за все, наукового обґрунтування. Тому основною ланкою суспільного розвитку в XXI столітті стає інтелектуальний працівник.

Трансформаційні процеси, що відбуваються в економіці України в зв´язку з переходом на ринкові засади розвитку, потребують як максимального використання потенціалу української науки, так і формування нової генерації фахівців незалежної України. Останні повинні відрізнятися високою компетентністю та здатністю до самостійного творчого вирішення проблем, вмінням поновлювати та розширювати базові знання, використовувати в своїй роботі все нове, що з´являється в науці та практиці, застосовувати новітні методи організації роботи, сучасну комп´ютерну техніку, економіко-математичні методи і моделі. Всі ці якості необхідно виховувати у вищому навчальному закладі через активну участь студентів у виконанні науково-дослідних робіт. Залучення студентської молоді до самостійного наукового пошуку сприяє не тільки поглибленому вивченню навчальних дисциплін, але й розвитку особистості студента - оволодінню ним дослідницьких навичок, підвищенню культури його мови, етики та естетики ділового спілкування.

Курс "Основи наукових досліджень" допомагає студентам розкрити можливості їх участі в науково-дослідній роботі як найбільш активній і творчій формі одержання знань. Предметом курсу "Основи наукових досліджень" є методологія наукових досліджень та методика дослідження економіки на основі діалектичного методу, що обумовлює вивчення економічних процесів в їх єдності, відмінності, історичному розвитку.

Головна мета курсу - залучення студентів до науково-дослідної роботи, ознайомлення їх зі стратегією та тактикою проведення досліджень, надання їм певних знань щодо методології, методики та інструментарію дослідження.

В процесі вивчення даної дисципліни студенти повинні:

- набути знань щодо питань планування, організації і проведення наукового дослідження;

- оволодіти методами і прийомами наукових досліджень; розглянути актуальні проблеми розвитку економічної науки та критерії вибору напрямку наукового дослідження;

- вивчити форми та принципи організації науково-дослідної роботи студентів;

- виховати в собі усвідомлення необхідності використання наукових методів у господарській діяльності.

Вивчення "Основ наукових досліджень" є першим етапом в організації науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах.