Основи наукових досліджень: Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2002 | Видавець: Львів: Ромус-Поліграф | Кількість сторінок: 128

7. Інформаційне забезпечення, обробка та аналіз матеріалів дослідження

Міні-лексикон: інформація, критерії ефективності інформації, класифікація інформації, функції інформації, джерела інформації, документ, нормативні матеріали, статистичні матеріали, оперативні матеріали, науковий документ, об´єкт спостереження, генеральна сукупність, вибіркова сукупність, репрезентативність вибіркової сукупності, дисперсія ознаки,.коефіцієнт довіри, вибір одиниць, якісна показовість, показник, ознака, абсолютні та відносні показники, класифікація показників, натурне обстеження, спеціальне обстеження, принципи збору інформації, інформаційний пошук та його етапи, правила відбору літератури, збирання фактів, документальне оформлення інформації, АСУ обробки інформації на ЕОМ, етапи обробки інформації, економічний аналіз, раціональна організація аналітичної роботи, етапи та принципи економічного аналізу, господарські резерви в науково-дослідному процесі та їх класифікація.