Етнологія України: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2001 | Видавець: Київ: АртЕК | Кількість сторінок: 304

Тема 8. МІФОЛОГІЧНА І ФОЛЬКЛОРНА ПАМ’ЯТЬ ЯК ЕТНОЗБЕРІГАЮЧИЙ ЧИННИК

Феноменом, який зберігає етноси, є насамперед, етнічна спадковість - біологічна, соціокультурна і матеріальна система, яка передається наступному поколінню з метою збереження і продовження етнічної групи.

      Етнічна спадковість включає:

      1) біологічну спадщину, яка полягає у самовідтворенні притаманних етносу антропологічних рис у наступному поколінні;

      2) соціокультурну - в передачі набутих культурних рис за допомогою навчання кожного наступного покоління;

      3) матеріальну спадщину, яка формується внаслідок певних біологічних і соціокультурних рис етносу;

      4) географічне середовище як невід´ємну складову етнічної свідомості, бо вона формується в певному місці на землі.

      Етнічна спадковість є необхідною умовою виживання будь-якої етнічної групи. Не даремно у всіх стародавніх суспільствах існував звичай шанування Пращурів (напр., кожен скіф повинен був знати свій родовід до сьомого коліна). Всякий, хто не знав свого родового коріння, стояв поза межами роду (народу). Етнічна спадковість є еволюційною закономірністю, яка забезпечує перетворення на шляху соціального і культурного прогресу людства. Передача етнічної спадковості забезпечується завдяки етнічній пам´яті, що найсильніше проявляється в етнічному звичаї.