Історичні записки. Вип. 20

Автор: | Рік видання: 2008 | Видавець: Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля | Кількість сторінок: 208

4. Діяльність професора г.і. сенченка (1917- 2006 рр.) в контексті розвитку вітчизняної аграрної науки