Історія Стародавнього Сходу: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2002 | Видавець: Київ: Либідь | Кількість сторінок: 590

Стан джерельної бази

Основну інформацію про Урарту містять аннали ассирійських царів (Адад-нерарі 1, Салмана-сара І, Тукульті-Нінурти І, Тіглатпаласара І, Ашшур-націр-апала II, Салманасара III, Тіглатпаласара III, Саргона 11), запитання царя Асархаддон а до оракула, повідомлення ассирійських шпигунів тощо. Урартський матеріал присутній також у пізньовавилонських документах, у Біблії, в Бехістунському написі царя Дарія І тощо.

Важливі дані про зовнішньополітичну діяльність і внутрішню політику царів Урарту містяться в лаконічних і трафаретних урартських клинописних написах на кам’яних стелах, будівельному камені, скелях, іноді — на металевих виробах (ці написи складені урартською чи ассирійською мовами). За своїм стилем урартські написи близькі до ассирійських.

Перші археологічні знахідки на території Урарту та Закавказзя було зроблено наприкінці XIX ст., проте основні археологічні відкриття у цьому регіоні припали на 30-ті роки XX ст. та післявоєнний період. Археологи розкопали урартський центр Тейшебаїні (сучасний Кармірблур поблизу Єревана), місто Аргіштіхінілі, фортецю Ере-буні (передмістя Єревана), низку інших урартських міст-фортець. У Західній Грузії вони розкопали в 40—60-х роках Колхіду, що її грецькі міфи пов’язували з аргонавтами, а на території Вірменії — храм і рештки фортечного муру Гарні — літньої резиденції вірменських царів І ст. н. е. Стосовно сільських поселень на Вірменському нагір’ї та Закавказзі, то їх дослідження поки шо — справа майбутнього.

Окремі згадки про давнє Закавказзя є в поемі Аполлонія Родосського "Аргонавтика", у працях Геродота, Ксенофонта. Ктесія, Патрокла, Страбона, Таціта, Плутарха, Йосифа Флавія, Діона Кассія, Плінія Старшого, Птолемея та інших античних авторів.

Джерелом історичних повідомлень про Стародавню Вірменію є також сирійська література (сирійці контактували з вірменами наприкінці античної доби — на порозі середньовіччя), грецька християнська література (Євсевій) та література вірмен (Мойсей Хоренський). Давня Грузія змальовується її історіографією (хроніки "Навернення Картлі" та "Оповіді про царів Картлі").