Етнополітична карта світу 21 століття: Методичний і предметний коментарі

Автори: , , | Рік видання: 2000 | Видавець: Тернопіль: Мандрівець | Кількість сторінок: 240

Європа

За прийнятою класифiкацiєю, територiї цiєї частини свiту належать до типу 1. Бiльшiсть європейських країн є нацiональними державами (зокрема, такими є майже всi країни Центрально-Схiдної Європи). Тут функціонує загальна система колективної безпеки, що гарантує непорушнiсть мiждержавних кордонiв. У стiйкостi такої системи зацiкавленi майже всi європейськi країни. Крiм того, порушення мiждержавних кордонiв у Європi пов´язане з небезпечними iсторичними прецедентами, що спричинили дві свiтовi вiйни. Тому змiни етнополiтичної карти Європи прогнозуються переважно як формування етнодержавних утворень корiнних, тепер недержавних, нацiональних меншин в багатонацiональних державах. Змiни ж етнодержавних меж можливi лише в особливих випадках, до того ж за умов значної полiтичної нестабiльностi.