Вступ до етнополітології: науково-навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Ін-т економіки, упр. та госп. права | Кількість сторінок: 300

§5. Політизація етнічності: загальні причини

Причин політизації етнічності існувало й існує досить багато. Одні з них мають глобальний, універсальний характер і діють у будь-якому куточку планети й у будь-якій поліетнічній державі. Інші мають більш вузький характер, тобто діють лише на певних історичних відрізках часу і в окремих державах чи регіонах.

До причин першого типу більшість західних вчених цілком слушно відносять процеси глобалізації і особливо модернізації. Добре відомо, пише американський етнополітолог У ільям Ссфрен, що саме модернізація призводить до мобілізації та політизації етнічності. Зокрема, він виявив 20 проявів впливу процесу модернізації на політизацію етнічності. За його твердженням, особливо відчутно модернізація впливає на периферійні етнічні спільноти та на підлеглі етнічні меншини.51 Може саме тому останні, за нашими спостереженнями, політизуються першими, а сам процес політизації тут відбувається швидше і активніше ніж серед великих домінуючих етнонаціональних спільнот.

Звичайно, у цієї точки зору є чимало опонентів. Тому не буде зайвим нагадати, що "загальновизнана академічна мудрість" не раз доводила, що модернізація "розтопить і розчавить" етнічні почуття і, отже, зніме етнополітичні проблеми взагалі. Проте, процеси етнічного ренесансу та політизації етнічності повністю спростували ці "доводи". На нашу думку; саме модернізація стала і залишається "повитухою" цих та інших етнічних та етнополітичних процесів.

Однією з важливих причин політизації етнічності вважається, і цілком слушно, процес урбанізації, який з легкої руки англійського політолога Уільяма Коліна отримав назву "ефект швидкої урбанізації".*2

Майже всі західні вчені, до яких приєднується і автор, відзначають величезний вплив засобів.часової інформації на процес політизації етнічності, причому на всіх трьох етапах його розвитку: набуття етнічною групою політичної свідомості, мобілізації та самого виходу її на арену політичної боротьби. Вплив засобів масової інформації на політизацію етнічності теж отримав коротку і влучну назву - "інформаційний ефект", але вже з ініціативи Дж.Ротшильда.
До зазначених вище причин політизації етнічності потрібно, на наш погляд, додати ще дві, які протягом останніх років набули глобального й універсального характеру. Одна з них - погіршення екологічної ситуації як в окремих країнах, так і у світі в цілому. Екологічна криза жорстоко вдарила по всім етнічним спільнотам, але, мабуть, найбільше по невеликим та підлеглим, поставивши під загрозу саме існування деяких з них. Інша причина - скорочення і без того не дуже багатих природних

ресурсів, особливо енергоносіїв - нафти, газу, вугілля тощо. У таких умовах етнічні спільноти повели активну і рішучу боротьбу за участь у прийнятті рішень щодо екологічної безпеки, у контролі за видобутком і реалізацією природних ресурсів на "своїй" території, їх захисту і збереження. Ще однією важливою універсальною причиною і неодмінною умовою політизації етнічності є нерівноправність становища членів етнічної спільноти та/чи її самої у великому суспільстві, а також будь-які прояви дискримінації й утисків у соціальній, економічній, політичній, культурній, освітній, мовній, а часом і у побутовій сферах. На цю причину й умову слід звернути особливу увагу з двох причин. По-перше, тому, що вони призводять не лише до політизації етнічності, а й ведуть до народження й загострення міжетнічних конфліктів та їх перетворення на ет-нополітичні конфлікти. А, по-друге, тому, що вони, як правило, є наслідком етнонаціональної політики /яка, хоч і виробляється у "великих кабінетах", часто буває і помилковою, і безвідповідальною, і навіть злочинною/, котру можна і треба вчасно корегувати.