Політологія: Навч. посіб.

Автори: , , | Рік видання: 2010 | Видавець: Київ: Знання | Кількість сторінок: 415

Виконавча влада

Вищим органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України. До складу Кабінету Міністрів входять Прем'єр-міністр України, перший віце-прем'єр-міністр, три віце-прем'єр-міністри, міністри. Прем'єр-міністра призначає Президент за згодою більшості від конституційного складу Верховної Ради. Персональний склад Кабінету Міністрів призначає Президент за поданням Прем'єр-міністра. Кабінет Міністрів складає повноваження перед новообраним Президентом України. У зв'язку з прийняттям Верховною Радою резолюції недовіри уряду або за рішенням Президента, Прем'єр-міністр зобов'язаний подати Президенту заяву про відставку Кабінету Міністрів.

У своїй діяльності Кабінет Міністрів керується Конституцією і законами України, актами Президента. До повноважень Кабінету Міністрів належать: виконання Конституції та законів України, актів Президента; забезпечення прав і свобод людини та громадянина; забезпечення проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики, політики у сферах праці та зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування; розроблення та здійснення загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України; забезпечення рівних умов розвитку всіх форм власності; управління об'єктами державної власності; розроблення проекту Державного бюджету, виконання затвердженого Верховною Радою Державного бюджету; здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності та національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю; організація та забезпечення здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи.

Нижчими органами виконавчої вертикалі в Україні є місцеві державні адміністрації, що діють в областях, районах і містах Києві та Севастополі. Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій. Голів адміністрацій призначає на посаду Президент України: голова обласної державної адміністрації — за поданням Прем'єр-міністра, голова районної — за поданням голови обласної адміністрації. Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом і Кабінетом Міністрів, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня. Голів місцевих адміністрацій звільняє з посади Президент. Також Президент зобов'язаний прийняти рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації у разі висловлення йому недовіри двома третинами депутатів від складу відповідної Ради.