Теорія журналістики: етичні та правові засади діяльності засобів масової інформації : навч. посіб.

Автор: | Рік видання: 2011 | Видавець: Київ: Знання | Кількість сторінок: 351

Декларація принципів Американського товариства редакторів газет (АТРГ)

Преамбула

Перша поправка до Конституції США, що захищає свободу слова від втручання держави, надає пресі конституційні привілеї, які накладають па працівників газет певні обов'язки.

У результаті журналістика вимагає від тих, хто їй служить, не тільки ретельності й знань, а й прихильності принципу цілісності особистості, відповідно до зобов'язань, прийнятих журналістом.

У зв'язку з цим Американське товариство редакторів газет пропонує таку Декларацію принципів як зразок найвищого етичного і професійного поводження.

Стаття І. Відповідальність

Головною мстою збирання і поширення новин та думок є служіння загальному благу шляхом інформування людей і надання їм можливості сформувати судження з актуальних питань. Співробітники газет, що зловживають своїм професійним становищем у корисливих інтересах чи з не вартою уваги метою, зневажають довіру товариства.

Американська преса стала вільною не тільки для інформування людей чи надання їм дискусійної трибуни, а й для незалежного нагляду за керуючими структурами суспільства, у тому числі за поведінкою державних органів на всіх рівнях.

Стаття II. Свобода преси

Свобода преси належить народу, її необхідно захищати від нападок і зазіхань з будь-якого боку: чи то з боку держави, чи то з боку приватного бізнесу.

Журналісти повинні постійно стежити за тим, щоб важливі для суспільства питания вирішувалися в присутності публіки. Вопи повинні давати відсіч тим, хто використовує пресу в корисливих інтересах.

Стаття III. Незалежність

Журналісти повинні уникати непорядних вчинків чи таких, що мають вигляд непорядних, а також конфлікту інтересів або ситуацій, що схожі на конфлікт інтересів. Вони не повинні приймати презентів, здійснювати діяльність, що може завдати шкоди чи здаватися такою, яка завдає шкоди цілісності їхньої особистості.

Стаття IV. Правда і точність

Основою справжньої журналістики є довіра читачів. Варто робити все можливе для забезпечення точного змісту новин, їхньої неупередженості й недвозначності, справедливого викладу позицій усіх сторін. Редакційні й аналітичні статті та коментарі повинні дотримуватися таких самих стандартів точної відповідності фактам, що і новини.

Виправлення суттєвих фактичних помилок у змісті повинні публікуватися негайно і на видному місці.

Стаття V. Неупередженість

Неупередженість не означає, що преса не повинна сумніватися чи утримувати себе від висловлення редакційної позиції. Правильним, однак, є чітке відокремлення викладу новин від коментарю. Читач повинен розрізняти статті, що містять думку або особисту інтерпретацію подій.

Стаття VI. Порядність

Журналісти повинні поважати права людей, що фігурують у новинах, дотримуватися загальних норм пристойності й визнавати за суспільством право перевіряти чесність і точність їхніх матеріалів.

Привселюдно обвинувачені особи мають право па відповідь.

Зобов'язання зберігати в таємниці джерело інформації не повинне порушуватися в жодному разі, тому такі зобов'язання не повинні висловлюватися легко. Джерела інформації повинні називатися, за винятком випадків недвозначної необхідності зберігати їх у таємниці.

Ці принципи необхідні для збереження, захисту та зміцнення взаємної довіри і поваги між американськими журналістами й американським народом, тісний зв'язок між якими необхідний для підтримання свободи, що дарована їм засновниками держави.