Основи журналістики: Підручник

Автор: | Рік видання: 2011 | Видавець: Київ: Центр учбової літератури | Кількість сторінок: 496

Словник молодого журналіста

РЕЦЕНЗІЯ (від лат. recensio - розгляд, оцінка) - один з основних жанрів критики, що містить виклад змісту, оцінку, аналіз та інтерпретацію, визначення сильних сторін і вад, зауваження та пропозиції щодо поліпшення літературного, мистецького чи наукового твору.

Головні жанрові ознаки рецензії - хронологічна актуальність, науковість, виклад змісту твору, його оцінкатаінтерпретація, розгляд місця твору в доробку автора, літературному процесі, невеликий розмір, стислість і ясність у висловленні думок, конструктивність і доброзичливість.

У рецензіях на наукові праці може пропонуватися своє бачення матеріалу (теми) й розв'язання проблеми. Такі рецензії не тільки дають оцінку рецензованій праці, але є самостійним внеском у науку.

Внутрішньожанрові різновиди: анотаційна рецензія (передбачає малі розміри, описовість, популяризацію літературного матеріалу), відкритий лист (містить звернення, бесіду з адресатом), аналітична рецензія (порівняно великий розмір, витлумачення твору, оцінка його місця в літературному процесі).

Рецензії на нові літературні й наукові твори, театральні вистави постійно друкуються в усіх літературно-художніх i громадсько-політичних, фахових та партійних газетах, журналах та альманахах. Книжкова палата України видає державний бібліографічний покажчик, "Літопис рецензій", що виходить з 1936 року щомісяця (з перервою в 1942-1947 роках).

ТАБЛОЇД (від. фр. tableau, від лат. tabula - дошка і eidos -вид; деякі дослідники пояснюють походження терміна від англ. слів compressed tablet - таблетка) - малоформатна газета, яка оприлюднює сенсаційні повідомлення, дотримується розважальної стратегії у поданні новин, відзначається надміром ілюстрацій, великими яскравими заголовками, розрахована на невибагливих читачів, продається за невисоку ціну. Таблоїд - один з різновидів масової преси.

Першу таблоїдну газету "London Daili Miror" ("Лондонське щоденне дзеркало") заснував у 1903 р. знаменитий англійський пресовий магнат Альфред Хармсворт (1865-1922), якому в 1905 р. було присвоєно титул лорда Норткліффа. Перший таблоїд у США "New-York daily news" ("Нью-Йоркські щоденні новини") з'явився лише в 1919 р. Проте до 1930 р. він вийшов на перше місце за накладом, який становив 1,5 млн прим.

ТАБЛОЇДИЗАЦІЯ ЯКІСНОЇ ПРЕСИ - відносно новий термін, яким позначається процес інфільтрації таблоїдних цінностей у якісну пресу, "зараження" якісної преси таблоїдним порядком денним. Виражається у зміні формату загальнонаціональних газет з А 2 на А 4; збільшенні кількості візуальних образів (візуалізації) та редукції вербального тексту (де вербалізації); девальвації серйозних політичних новин шляхом ризомного їх з'єднання з повідомленнями з кримінальної хроніки, скандалами; зменшенні середньої кількості слів на одну аналітичну статтю; девальвації журналістських стандартів подачі інформації, зокрема точності, безсторонності, диференціації фактів та коментарів; превалюванні персоналізованої подачі інформації над деперсоналізованою.

Фахівці вважають, що таблоїдизація якісної преси веде до зміни коду розуміння об'єктивної дійсності.