Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

АБСЕНТЕЇЗМ

АБСЕНТЕЇЗМ (від лат. absentia - відсутність) – ухилення виборців від участі в голосуванні на виборах парламенту, президента, місцевих органів влади і т. ін Основними причинами А. є аполітичність громадян, індиферентне ставлення до політики, втрата довіри до неї, низький рівень політичної компетентності виборців, невпевненість громадян у правильності свого вибору.

Короткий словник політологічних термінів