Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

П

АВАНТЮРИЗМ ПОЛІТИЧНИЙ

АКТИВНІСТЬ ПОЛІТИЧНА

АКЦІЯ ПОЛІТИЧНА

АЛЬТЕРНАТИВА В ПОЛІТИЦІ

БАНКРУТСТВО ПОЛІТИЧНЕ

БОРОТЬБА ПОЛІТИЧНА

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОЛІТИЧНА

ВЛАДА ПАРТІЇ

ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА

ВОЛЯ ПОЛІТИЧНА

ДИЛЕТАНТИЗМ ПОЛІТИЧНИЙ

ДОСВІД ПОЛІТИЧНИЙ

ЕЛІТА ПОЛІТИЧНА

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА

ЗРІЛІСТЬ ПОЛІТИЧНА

ЛІДЕР ПОЛІТИЧНИЙ

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

МАЖОРИТАРНА СИСТЕМА ПРЕДСТАВНИЦТВА

МОДЕРНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНА

НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ПОЛІТИЧНА

ПІДДАНСТВО

ПАРЛАМЕНТ

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ

ПАРТІЯ ПОЛІТИЧНА

ПАТЕРНАЛІЗМ

ПЛЕБІСЦИТ

ПЛУТОКРАТІЯ

ПЛЮРАЛІЗМ

ПОДІЛ ВЛАДИ

ПОЛІТИК

ПОЛІТИКА

ПОЛІТИЧНА ВЛАДА

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

ПОЛІТИЧНА СВІДОМОСТЬ

ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА

ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ

ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС

ПОЛІТОЛОГІЯ

ПОПУЛІЗМ

ПРАВОВА ДЕРЖАВА

РІШЕННЯ ПОЛІТИЧНЕ

РЕЖИМ ПОЛІТИЧНИЙ

РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНИЙ

СВІТОВИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНА

СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ

СПІВТОВАРИСТВО ПОЛІТИЧНЕ

УПРАВЛІННЯ ПОЛІТИЧНЕ

ШОК ПОЛІТИЧНИЙ