Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

АВТОНОМІЯ

АВТОНОМІЯ (грец. autonomia - незалежність) – форма самоуправління частини території унітарної, а іноді й федеративної держави, яка наділена самостійністю у вирішенні питань місцевого значення в межах, установлених центральною владою. Населенн автономної одиниці часто користується ширшими правами, ніж населення адміністративно-територіальних одиниць

Короткий словник політологічних термінів

АВТОНОМИЯ

(греч. autonomia – самоуправление, независимость) – способность, право самостоятельного, относительно независимого функционирования политических субъектов в составе государственного образования, закрепленное конституцией. Так, Конституция Российской Федерации (гл.3) определяет федеративное устройство России, права ... Читай дальше