Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

АВТОРИТАРИЗМ

АВТОРИТАРИЗМ (від лат. autoritas - вплив, влада) - антидемократична та антиправова концепція і практика здійснення влади; політичний режим, за якого влада одноосібного правителя чи правлячої групи осіб не обмежується правом, представницькими інститутами і системою поділу влади. А. є антиподом демократії, оскільки він не визнає народ верховним джерелом влади, а також вільні конкурентні вибори вищих органів держави.

Короткий словник політологічних термінів

ФАШИЗМ

(італ. fascismo, від fascio - пучок, об'єднання) - крайня, антидемократична, радикально-екстремістська політична течія, яка тяжіє до встановлення терористичної диктатури. Читай дальше

АВТОРИТАРИЗМ

тип политического режима, характеризующийся концентрацией власти в руках одного человека или потестарного органа, но при наличии ее определенных ограничений. Авторитаризм является свойством любой социальной системы, основанной на доминировании и навязывании ... Читай дальше