Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

АВТОРИТАРИЗМ

АВТОРИТАРИЗМ (від лат. autoritas - вплив, влада) - антидемократична та антиправова концепція і практика здійснення влади; політичний режим, за якого влада одноосібного правителя чи правлячої групи осіб не обмежується правом, представницькими інститутами і системою поділу влади. А. є антиподом демократії, оскільки він не визнає народ верховним джерелом влади, а також вільні конкурентні вибори вищих органів держави.

Короткий словник політологічних термінів