Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

АГІТАЦІЯ

АГІТАЦІЯ (agitation, від лат. agitatio — надавання руху) — цілеспрямована усна і друкована діяльність, що має своїм завданням здійснювати політичний вплив на суспільну й індивідуальну свідомість шляхом поширення різних ідей, поглядів, гасел, переконань, а також залучення людей до активної соціально- політичної діяльності. Для агітації можуть активно використовуватись засоби масової інформації, а також мітинги, демонстрації, збори.

Короткий словник політологічних термінів