Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ - певний спосіб територіального улаштування держави, утворення й діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування. А.- т.у. будь-якої держави - це поділ її території на певні частини - краї, області, провінції, землі, штати, департаменти, губернії, волості, повіти, райони, кантони тощо. Він зумовлений соціальною природою держави, традиціями історичного розвитку, завданнями й цілями пануючого режиму.

Короткий словник політологічних термінів