Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

АКЦІЯ ПОЛІТИЧНА

АКЦІЯ ПОЛІТИЧНА (political action, від лат. actio) – активна дія, спрямована на досягнення якоїсь політичної мети політичними засобами. Такого роду акції різноманітні їхня ефективність обумовлюється як змістом діяльності суб'єктів, які їх здійснюють їх, так і об'єктів, на які БОНІ спрямовані. А.п. може мати на меті як стабілізацію життя суспільства, так і її дестабілізацію, носити як мирний, ненасильницький характер, так і здійснюватися у формі збройного протистояння, екстремізму, насильства і т.д. вмінні правильно намітити і здійснити необхідні акції, передбачати їхні результати і наслідки є найважливішим показником, ще характеризує дії тієї чи іншої владної особи, політичного лідера, його команди.

Короткий словник політологічних термінів