Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

АПАРАТ

АПАРАТ (state machinery; staff, personell, від лат. apparatus — устаткування) — 1) сукупність органів керування, керівництва; система установ, що обслуговують яку-небудь галузь державного владного політичного управління; 2) сукупність працівників політичної організації, штат установи. Основні функції апарату: а) організаційна — забезпечення чіткої роботи тієї чи іншої організації, її взаємодії з іншими організаціями; розподіл обов'язків між працівниками, контроль за виконанням прийнятих рішень і т.д.; б) інформаційна — збір, аналіз, узагальнення інформації, доведення її до відома політичних лідерів, зв'язок із засобами масової інформації й іншими суб'єктами політичної діяльності; в) господарська — матеріальне забезпечення діяльності і апарату.

Короткий словник політологічних термінів

АППАРАТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

(лат. apparatus – оборудование) – совокупность учреждений, организаций, их работников, осуществляющих обслуживание сферы государственного управления всех уровней. Выделяют центральный, федеральный государственный аппарат и аппарат субъектов федерации. Существуют аппараты негосударственных органов ... Читай дальше

АДМІНІСТРАТЦІЯ

від лат. administratio- управління, керівництво) - сукупність розпорядчих органів державного управління виконавчої влади (уряд, відомчі установи, виконавчі комітети, апарат президента, губернатора тощо), діяльність яких визначена законом чи конституцією країни. Читай дальше