Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

АПАРАТ

АПАРАТ (state machinery; staff, personell, від лат. apparatus — устаткування) — 1) сукупність органів керування, керівництва; система установ, що обслуговують яку-небудь галузь державного владного політичного управління; 2) сукупність працівників політичної організації, штат установи. Основні функції апарату: а) організаційна — забезпечення чіткої роботи тієї чи іншої організації, її взаємодії з іншими організаціями; розподіл обов'язків між працівниками, контроль за виконанням прийнятих рішень і т.д.; б) інформаційна — збір, аналіз, узагальнення інформації, доведення її до відома політичних лідерів, зв'язок із засобами масової інформації й іншими суб'єктами політичної діяльності; в) господарська — матеріальне забезпечення діяльності і апарату.

Короткий словник політологічних термінів