Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

БІЛЬШІСТЬ

БІЛЬШІСТЬ - кількісне переважання прихильників якоїсь ідеї чи рішення над їхніми противниками. Розрізняють Б. відносну – хоча б на один голос більше від суперника чи альтернативної пропозиції; абсолютну - коли на користь якогось рішення віддали свої голоси 50% голосуючих плюс хоча о ще один; кваліфіковану (конституційну), яка може дорівнювати двом третинам або навіть трьом четвертям усього складу тих, хто приймає рішення або здійснює обрання.

Короткий словник політологічних термінів