Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ВЕРТИКАЛЬ ВЛАДИ

ВЕРТИКАЛЬ ВЛАДИ (vertical line of power) - розподіл влади, управлінських функцій знизу доверху, по вертикальній лінії, ієрархічна побудова владних органів із строгою системою підпорядкування. Як таку вертикаль правомірно розглядати і побудову державної служби.

Короткий словник політологічних термінів