Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ВЕРТИКАЛЬ ВЛАДИ

ВЕРТИКАЛЬ ВЛАДИ (vertical line of power) - розподіл влади, управлінських функцій знизу доверху, по вертикальній лінії, ієрархічна побудова владних органів із строгою системою підпорядкування. Як таку вертикаль правомірно розглядати і побудову державної служби.

Короткий словник політологічних термінів

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

один из основных видов государственной власти и органов местного самоуправления, обеспечивающий реализацию принятых законодательной властью законов и иных нормативно-правовых актов на всей территории страны или местного территориального сообщества людей. Это ... Читай дальше