Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ВІЙСЬКОВА ДОКТРИНА

ВІЙСЬКОВА ДОКТРИНА (military/defence doctrine) – система офіційних поглядів і положень у конкретній державі (які не завжди і не в усьому підлягають розголосу), що встановлюють порядок військової розбудови, підготовки держави і її збройних сил до можливої війни, до захисту Батьківщини.

Короткий словник політологічних термінів

ЗАХИСТ

(defence, protection, ам. defense) — 1) охорона, прагнення охоронити, зберегти від несприятливого впливу, втручання (наприклад, збройний захист держави); 2) відстоювання своїх поглядів, висновків перед вченою радою, на публіці або перед ... Читай дальше

ВЛАСТЬ (ФОРМЫ ВЛАСТИ В КРАТОЛОГИИ)

одна из систем классификации власти, в основу которой положены разнообразные формообразующие эле­менты власти (от греч. kratos - власть). Подобная классификация опира­ется на разнородные логико-исторические основания и включает в себя несколько ... Читай дальше

ПАТЕРНАЛІЗМ

(від лат. pater - батько) - політична доктрина й практика, які виходять із припущення про те, що народ безпосередньо потребує батьківської уваги, турботи й піклування з боку влади, що громадяни, ... Читай дальше

ВОЕННАЯ ПОЛИТИКА

составная часть общегосударственной политики, относящаяся к организации и применению средств вооружённого насилия для достижения политических целей. Как правило, государство обладает монопольным правом на разработку и реализацию военной политики. Важным элементом ... Читай дальше