Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ВЛАДНІ СТРУКТУРИ

ВЛАДНІ СТРУКТУРИ (authoritative structures) - 1) побудова, внутрішній устрій влади, її органів і механізмів у всій вертикалі від верху до низу; 2) органи, вузли, підрозділи в суспільному організмі, які відносяться до системи влади, виконують владні функції, наділені владними правами і мають сукупність обов'язків владного характеру.

Короткий словник політологічних термінів