Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ВЛАДНІ СТРУКТУРИ

ВЛАДНІ СТРУКТУРИ (authoritative structures) - 1) побудова, внутрішній устрій влади, її органів і механізмів у всій вертикалі від верху до низу; 2) органи, вузли, підрозділи в суспільному організмі, які відносяться до системи влади, виконують владні функції, наділені владними правами і мають сукупність обов'язків владного характеру.

Короткий словник політологічних термінів

РЕЖИМ ПОЛІТИЧНИЙ

(франц. regime - управління) - сукупність методів, засобів і способів, із допомогою яких владні органи здійснюють управління суспільством і забезпечують своє політичне панування. Читай дальше

ПОЛІТИЧНА СВІДОМОСТЬ

опосередковане відображення політичного життя суспільства, суттю якого є проблема влади, формування, розвиток задоволення інтересів і потреб політичних суб'єктів; сукупність поглядів, оцінок, настанов, які, відображаючи політико-владні відносини, набувають певної самостійності. Читай дальше