Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ГРОМАДЯНСТВО

ГРОМАДЯНСТВО - формально зафіксований правовий зв'язок особи з державою, що знаходить свій вияв у їхніх взаємних правах та обов'язках.

Короткий словник політологічних термінів