Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ГРОМАДЯНСТВО

ГРОМАДЯНСТВО - формально зафіксований правовий зв'язок особи з державою, що знаходить свій вияв у їхніх взаємних правах та обов'язках.

Короткий словник політологічних термінів

КОМПРОМІС

(compromise, від лат. compromissum -угода, досягнута шляхом взаємних поступок) — домовленість, угода як розумний спосіб вирішення конфліктів, який полягає в досягненні взаєморозуміння шляхом обопільних поступок сторін, що задіяні участь. Для ... Читай дальше