Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ДЕЛЕГАТ

ДЕЛЕГАТ - (від лат. delegatus - посланець) - обраний або призначений представник спільноти, громадсько-політичної організації, наділений повноваженнями приймати авторитетні рішення, здійснювати, репрезентувати й захищати їхні інтереси на переговорах, нарадах, з'їздах тощо.

Короткий словник політологічних термінів