Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ДЕМАГОГІЯ

ДЕМАГОГІЯ - (грец. demogia від demos - народ і ago- веду) - форма свідомого введення в оману широких мас, спекуляція на реальних труднощах і проблемах, потребах і сподіваннях людей з метою досягнення політичного успіху

Короткий словник політологічних термінів