Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ДЕПОРТАЦІЯ

ДЕПОРТАЦІЯ - (від лат. deportatio - вивезення) - вигнання, заслання, висилка; примусове переселення особи, групи осіб чи народу за межі держави чи певного регіону.

Короткий словник політологічних термінів