Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ДЕРЖАВА

ДЕРЖАВА - базовий інститут політичної системи та політичної організації суспільства, створюваний для забезпечення життєдіяльності суспільства в цілому і здійснення політичної влади домінуючою частиною населення в соціально неоднорідному суспільстві з метою збереження його цілісності, безпечного існування, задоволення загальносоціальних потреб.

Короткий словник політологічних термінів