Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ДИСКРЕДИТАЦІЯ

ДИСКРЕДИТАЦІЯ - (від франц. discrediter - підривати довіру) - умисне зганьблення чийогось імені, підрив довіри, приниження чиєїсь честі, гідності, авторитету. У політиці вживається як один із засобів боротьби з противниками, досягнення успіху в перевиборних змаганнях.

Короткий словник політологічних термінів