Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ДІАСПОРА

ДІАСПОРА - (від грец. diaspora - розсіяння) - розпорошення, розселення по різних країнах народу, вигнаного обставинами, завойовниками або й власною владою за межі батьківщини; уся сукупність вихідців з якоїсь країни та їх нащадків, які проживають поза її межами.

Короткий словник політологічних термінів