Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ДОГМАТИЗМ

ДОГМАТИЗМ - (від грец. dogma - вчення, усталена думка) - однобічне, некритичне, схематичне мислення, що спирається на догми, на застиглі й незмінні формули, без урахування реальних умов, потреб життя і практики.

Короткий словник політологічних термінів