Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ЕЛІТА ПОЛІТИЧНА

ЕЛІТА ПОЛІТИЧНА - (від франц. elite - краще, добірне) - меншість суспільства, що являє собою достатньо самостійну, вищу, відносно привілейовану групу, наділену видатними психологічними, соціальними й політичними якостями, яка бере безпосередню участь у затвердженні та здійсненні рішень, пов'язаних із використанням державної влади або здійснення впливу на неї.

Короткий словник політологічних термінів

ВЛАСТЬ (ФОРМЫ ВЛАСТИ В КРАТОЛОГИИ)

одна из систем классификации власти, в основу которой положены разнообразные формообразующие эле­менты власти (от греч. kratos - власть). Подобная классификация опира­ется на разнородные логико-исторические основания и включает в себя несколько ... Читай дальше