Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ЕТАТИЗМ

ЕТАТИЗМ - (від франц. etat - держава) - поширення активності та впливу держави на соціально-політичне життя із застосуванням централізації, бюрократизації та концентрації політичної влади.

Короткий словник політологічних термінів