Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ЕТНОС

ЕТНОС - (від грец. ethnos - народ, плем'я) - позачасова, позатериторіальна, поза державна спільнота людей, об'єднаних спільним походженням, культурою, мовою, історією, традиціями та звичаями, самосвідомістю та етнонімом (назвою).

Короткий словник політологічних термінів