Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА - одна з трьох гілок єдиної, але поділеної функціонально державної влади, сутність якої полягає у здатності держави здійснювати свою волю, впливати на діяльність і поведінку людей та їх об'єднань за допомогою законів, правових актів, рішень, що їх приймають і представницькі органи влади.

Короткий словник політологічних термінів