Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ІМПЕРІЯ

ІМПЕРІЯ - (від лат. imperium - влада, панування) – велика держава, що складається з метрополії та підпорядкованих центральній владі держав, народів, які примусово інтегровані до єдиної системи політичних, економічних, соціальних та культурних взаємозв'язків. І. виникають внаслідок загарбання територій, колонізації, експансії, інших форм розширення впливу наддержави.

Короткий словник політологічних термінів