Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

КОНСОЛІДАЦІЯ

КОНСОЛІДАЦІЯ - (consolidation, лат. consolidate, від соп — з, разом і solidare — зміцнювати, зрощувати, ущільнювати) — 1) зміцнення (організації, зімкнення групи осіб, позицій влади); 2) у Великобританії — спосіб систематизації законів, коли ряд старих законів поєднуються в один новий зі збереженням їхнього змісту.

Короткий словник політологічних термінів