Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

МЕМОРАНДУМ

МЕМОРАНДУМ (від лат. memorandum — те, що треба пам'ятати) — 1) пам'ятний листок, нотатки для пам'яті; 2) у міжнародних відносинах — записка з викладом питань, що є предметом дипломатичних бесід; 3) дипломатичний документ. Може додаватися до ноти, обґрунтовуючи її зміст, чи вручатися як самостійний документ без підпису і печатки.

Короткий словник політологічних термінів