Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

МЕНТАЛІТЕТ

МЕНТАЛІТЕТ - (франц. mentalite - склад розуму, світосприйняття) своєрідний стан, рівень розвитку і спрямованості індивідуальної та групової свідомості, здатність до засвоєння норм, принципів, життєвих орієнтацій, суспільних цінностей та адаптації до умов соціального середовища, можливостей впливу на нього, відтворення сукупного досвіду попередніх поколінь.

Короткий словник політологічних термінів

МЕНТАЛИТЕТ ПОЛИТИЧЕСКИЙ

(фр. mentalite - склад ума, мироощущение) - единая, синкретическая форма осознания социально-политической системы, которая формируется в результате осмысления политического опыта инди­видуальным и коллективным политическим сознанием и выражает актуальные для данного ... Читай дальше