Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО - (international law) – сукупність (система) юридичних норм і принципів, що регулюють відносини між державами, а також і іншими учасниками (організаціями, рухами, блоками, групами держав і т.д.), тобто різними суб'єктами міжнародного спілкування.

Короткий словник політологічних термінів

БИОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ЗАКОН

- англ. law, biogenetic; нем. Gesetz, biogenetisches. Концепция, согласно к-рой индивидуальное развитие особи (онтогенез) является как бы кратким повторением (рекапитуляцией) важнейших этапов эволюции (филогенез) вида, к к-рому эта особь относится ... Читай дальше

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

(international relations) - сукупність економічних, політичних, правових, дипломатичних, військових, культурних та інших зв'язків і відносин між державами, соціальними, політичними, економічними силами (суб'єктами), що діють на світовій арені. Домінуючу роль у ... Читай дальше

НОВОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОРЯДКА

теории - концеп­туальное осмысление определенной структуры международных полити­ческих отношений, оформленных (или неоформленных) в рамках соот­ветствующих принципов и норм международного права, а также совокупного взаимодействия государственных и негосударственных, тра­диционных и новых ... Читай дальше